Sälj dina fordringar och slipp riskera att aldrig få betalt

Osäkra fordringar, förfallna fordringar, gamla fordringar, oreglerade fordringar … kärt barn har många namn, men det är knappast ett kärt besvär för dig som företagare att ha obetalda fordringar från dina kunder. Att du kommer ha kunder som inte betalar i tid är tyvärr ett faktum, även efter både en eller två påminnelser och kanske till och med ett inkassokrav. När du sköter detta själv måste du ligga ute med utgifterna och dessutom riskera att aldrig få betalt. Om du inte väljer att outsourca detta till Arvato vill säga.

Är du företag och vill veta mer om våra inkassotjänster? Kontakta oss

Kontakta oss
Fyll i dina kontaktuppgifter
Kontakt