Ønsker du bedre cashflow?

Selg dine kundefordringer

Dårlig gjeld, forsinkede fordringer, gamle fordringer og uoppgjorte fordringer. Kjært barn har mange navn, men til tross for at dette er kjente begrep for enhver bedriftseier har de nok aldri vært særlig kjærkomne. En vil alltid ha noen kunder som ikke betaler i tide, selv etter en eller flere påminnelser og kanskje til og med et inkassovarsel. Når du administrerer alt dette selv, må du ikke bare bære kostnadene, men du må også ta risikoen med at du aldri får betalt. Eller så kan du gjøre det motsatte og outsource dette til Arvato.

Derfor velger mange å selge

Det er mange gode grunner til at en bedrift skal velge å selge fordringene sine, men de vanligste er:

 

  • Forbedre likviditeten ved hjelp av bedre kontantstrøm
  • Få økt fokus på bedriftens kjernevirksomhet og vekst,  og mindre fokus på administrasjon av fordringer
  • Få økt overskudd og bli mer konkurransedyktig 
  • Få trygghet på at man opererer i tråd med lover og forskrifter, gjerne spesielt i forbindelse med regnskapskrav og krav til kapitaldekning 

Hvilke alternativer har man?

Porteføljekjøp

Ved et porteføljekjøp selger en utvalgte fordringer på et tidspunkt bestemt av selger.

 

Løpende kjøp

Løpende kjøp betyr at du velger i hvilken fase av prosessen du vil selge fordringene, og om du vil overføre alle, eller bare spesielt utvalgte. Vi kjøper imidlertid ikke individuelle eller omstridte fordringer.

 

Slik fungerer det

Så snart vi har mottatt filene og dokumentasjonen som kreves, overfører vi midler til kontoen deres. Arvato overtar all kommunikasjon med kundene, både når det gjelder løpende kjøp og porteføljelkjøp, og vi behandler dem med respekt, som om de var våre egne.

I det nordiske markedet hvor vi er representert har Arvato's løsning hjulpet oss å bedre kontantstrømmen, samt gjort at vi kan konsentrere oss om vår virksomhet og våre kunder. Jeg setter spesielt pris på den proaktiviteten og åpenheten Arvato har vist.
Carina Bergudden
COO Nordics, Klingel

Derfor bør du velge Arvato

Vi tror på tett dialog med våre klienter. Ved hjelp av god kommunikasjon kan vi identifisere hvilken løsning som passer best for akkurat deg og din bedrift. Vi er til stede gjennom hele prosessen, og gir deg støtte gjennom hele partnerskapet. Det innebærer potensielt å være en del av forretningsutviklingsprosessen, å være en proaktiv partner som tilbyr tips og råd, og åpenhet og villighet til å dele informasjon og kunnskap.

Vi har mer enn 40 års erfaring med inkasso, og en rekke eksperter som gir råd tilpasset din bedrift.

Du kan bruke frigjorte midler på å investere ytterligere i kjernevirksomheten din

Å selge fordringer gir betydelig økt fortjeneste

Selv ved en relativt beskjeden forventet kontantstrøm kan kontantbeholdningen din få et reelt løft

Tilgang på faglig kompetanse i innkrevingsprosessen som vil gi deg et konkurransefortrinn

Vi ønsker å være en strategisk partner for våre kunder. Du vil ha en dedikert Key Account Manager (KAM) som er i tett dialog med deg/bedriften din.

Internasjonal tilstedeværelse, lokal oppgfølging 

I tråd med lokale regelverk og retningslinjer

Dypere innsikt

Vi har et utvalg av e-bøker, whitepapers og studier tilgjengelig på våre nettsider. De byr på dypere innsikt, data og fakta rundt diverse tema fra vår bransje. Her finner du også mange spennende kundecase som potensielt kan inspirere til gode forretningsidèer for din bedrift.

Ønsker du mer informasjon om våre inkassoløsninger?

Voks med vår inkassoløsning

Passer for deg som ønsker å sikre en god kontantstrøm samtidig som selskapets omdømme ivaretas.

Inkasso på tvers av landegrensene

Passer for deg som har kunder I mange land, og ønsker en strømlinjeformet inkassoprosess.

Kontakt oss

Ring vår salgstelefon
Salgsavdelingen

Phone
+47 22 87 89 20
Fyll ut skjema så kontakter vi deg

Andre relevante produkter og tjenester

Outsource faktureringen?

Ved å la Arvato ta hånd om deres fakturaadministrasjon får dere en billigere håndtering og en høyere kvalitet gjennom spesialisering og stordriftsfordeler. Velger du å selge dine faktura får du mindre risiko og bedre likviditet. Se hvilke løsninger vi kan tilby innen betaling og faktura under.

Kontakt